FONS ROGGEMAN VINDT NA DONKERE PERIODE TROOST IN HET LICHT

Troost van licht
 
Tentoonstelling Fons Roggeman
Gemeentehuis Sint-Martens-Latem
 
 
Van 16 september tot 9 oktober a.s. organiseert de Latemse Kunstkring, in samenwerking met het gemeentebestuur, haar jaarlijkse tentoonstelling.
Voor het eerst sinds haar oprichting heeft de Kunstkring gekozen voor een nog levende én actieve ‘Latemse’ kunstenaar, met name Fons Roggeman (°1939). Sedert 1961 woont en werkt de in Aalst geboren Roggeman in het bekende kunstenaarsdorp. Als Paul Haesaerts zijn bekende klassieker Sint-Martens-Latem – Gezegend oord van de Vlaamse kunst in 1965 publiceert, begroet hij Fons Roggeman als de beloftevolle jongeling van een nieuwe generatie.
Die nieuwe lichting ‘Latemse kunstenaars’ is er strikt genomen nooit gekomen.
Roggeman daarentegen, vertelt curator Dr. Piet Boyens, heeft wél z’n beloftes ingelost. Grenzen heeft hij niet verlegd. Zijn kunst doet je niet plots omzien als bij de aantocht van het onverwachte. Wel heeft hij, als schilder die de figuratie trouw blijft, een door anderen al betreden terrein onder eigen beheer gebracht: oorspronkelijk, zonder berekening, volgens de eisen van een sterk karakter en met een wakker oog voor kwaliteit. In de traditie brengt hij zijn nuance aan.

Kijk rond in het virtueel museum van Fons Roggeman, en men wordt nog het meest getroffen door zijn integriteit. Niets in zijn oeuvre is leugen, effect of komedie, maar van een hechte authenticiteit. Het verloop van zijn ontwikkeling toont aan dat die oprechtheid – in de zin van: zichzelf onvoorwaardelijk trouw zijn – hem nooit heeft verlaten.
Zijn onderwerpen zoekt Fons Roggeman meestal niet verder dan zijn interieur en wat hij door het venster van het atelier ziet. Dat kan zeer weinig zijn: een oude potkachel, de klok tegen de kamerwand, een eenvoudige boomtronk waarin zon- of maanlicht speelt, maar het kan ook de hele kosmos zijn en alle geweld en geheimzinnige grootsheid die daarin schuilgaan. Wat de figuren en de objecten met hun maker verbindt, is méér dan bewondering: het is een vertrouwdheid, naast een diep ontzag dat juist die vertrouwdheid het vanzelfsprekende ontneemt.

De tentoonstelling Troost van licht is de eerste die op zo’n omvattende schaal het oeuvre van Roggeman onder het publiek brengt. In een vierluik worden de diversiteit en het almaar zoeken naar vernieuwing pregnant duidelijk. Een reeks monumentale doeken legt voor altijd ‘het dorp’ van zijn jeugd vast. ’n Tweede luik documenteert zijn verwondering over de meest eenvoudige objecten uit zijn omgeving. Zelfportretten, beangstigend koud of gloeiend als vuur, maken ons deelgenoot van een smartelijke crisis. En in een laatste luik brengt het licht troost – het licht als bron van hoop én als taal van het mysterie.
 
Alle info:
Culturele Dienst: 09 282 17 70 of piet.boyens@sint-martens-latem.be
Latemse Kunstkring: Freya Malfait, 09 282 48 29 of Pierre Vanderheyde, 09 281 03 06

 
De commentaren zijn gesloten.