• TOPKUNST UIT SINT MARTENS LATEM

  Er is geen plaats, waar ook ter wereld, waar je een representatievere verzameling Latemse kunst kan vinden dan in Sint-Martens-Latem zelf. De gemeente zelf bezit een niet onaardige collectie, vooral dank zij het legaat van de Brusselse verzamelaar Ir. De Smet, de eerste ereburger van het kunstdorp.

   

  Wil je echter het kruim van alle strekkingen die Latem, Deurle, Astene of kortom de 'Leiestreek' rijk was, aanschouwen dan kan je niet voorbij aan de kunstschat van verzamelaar/handelaar en voornamelijk kunstliefhebber, Oscar De Vos.

   

  Onder de noemer 'Sint-Martens-Latem, Onmiskenbaar Meesterschap' brengt Oscar De Vos in zijn galerie aan de Latemstraat 20 een rist schitterende werken die de geschiedenis van de Latemse kunst schrijven en accentueren.

  Het 'museumstuk' van een der grondleggers van de zogenaamde 'Latemse School', Xavier De Cock, 'De Overzet te Latem', een schitterend werk uit 1865 met de veerpont, die de koeien naar het grasland brengt met helemaal vooraan het zestienjarig liefje van de schilder die de toen 49-jarige schilder vrank en uitdagend aankijkt, waar de andere figuren hun blik afwenden. Later zou ze zijn vrouw worden...

  Het staat bekend als een van de topwerken van Xavier De Cock en wordt, samen met de indertijd in Parijs behaalde gouden medaille, te koop aangeboden voor € 475.000. Van Cesar De Cock is er de gekende 'Visser aan de Epte', een Normandisch landschap uit 1892. Een andere parel op de kroon van de tentoonstelling is een uitzonderlijke, haast monochrome, olie van 170/140 cm, van Constant Permeke, 'Boer met Emmer' uit 1930. Het prijskaartje bedraagt € 690.000. Het werk komt uit een grote West-Vlaamse private collectie en is zeker een topper te noemen.

  Naast twee van de vele uitschieters breng Galerie De Vos een veertigtal werken die tekenend zijn voor het kruim van de Latemse kunst. Een subtiele keuze uit het oeuvre van impressionisten Emile Claus en Leon De Smet; symbolist Valérius de Saedeleer en de drie grote expressionisten, met name Gust. De Smet, Frits Van den Berghe en Constant Permeke.

   

  Deze tentoonstelling is een must voor de liefhebber van de Latemse kunst en voor zij die houden van de na-oorlogse Belgische figuratieve kunst.

   

  'Sint-Martens-Latem, Onmiskenbaar Meesterschap' in GALERIE OSCAR DE VOS, Latemstraat 20 te Sint-Martens-Latem loopt nog tot 24 juni 2007 en is toegankelijk van dinsdag tot zondag tussen 14 en 18 uur of na telefonische afspraak ôp 09 281 11 70. De toegang is gratis. Meer info: www.oscardevos.be

     

   

 •  CONFRONTATIE VAN UITERSTEN TE OOSTENDE

   

  CONTRAST Dotremont vs Renard

   

  9.6  -  9.7.07

   

   

  Christian Dotremont

   

  °1922 Tervuren (B) †1979 Halle (B)

   

  Christian Dotremont was schilder, dichter en schrijver. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde Dotremont enige tijd in Frankrijk, waar hij in 1947 het manifest 'Le surréalisme révolutionaire' publiceerde. Dit manifest leidde tot de oprichting in 1948 van de Cobra-beweging (Copenhagen, Brussel, Amsterdam): de cobra kunstenaars willen zonder vooropgezet plan en met veel fantasie werken, zij willen een spontane kunst. In 1962 begon hij, geïnspireerd door de Oosterse kalligrafie, met verzonnen tekens te experimenteren. Combinaties van deze tekens noemde hij 'logogrammen'. Zijn eerste solotentoonstelling als beeldend kunstenaar kreeg hij pas in 1968. In 1972 was zijn werk, samen met Alechinsky, te zien in het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië.

   

   

  Fils du poète et écrivain Stanislas d'Otremont, Christian est pratiquement né une plume à la main et la poésie au cœur. A peine sorti de l'adolescence il participe en 1940, à la veille de la guerre mondiale, aux dernières activités des surréalistes à Bruxelles. On le retrouve à Paris où il est co-fondateur, en 1941, de 'La main à la plume!'. Il se montre un militant infatigable de l'art révolutionnaire et maintient vivant l'esprit du surréalisme. Il participe d'ailleurs en 1947 à la fondation de 'Surréalisme révolutionnaire' et, en 1948, à celle du célèbre groupe d'art expérimental 'Cobra' (acronyme de Copenhague-Bruxelles-Amsterdam). Peintre, dessinateur et poète, il entend faire la synthèse de ces moyens d'expression; il invente des peintures mots et il s'en suit ses fameux 'Logogrammes': il s'agit de tracer, dans l'espace blanc et à l'aide de l'encre de chine la plus noire, des signes mimant une écriture cursive inconnue.

   

   

  Through all his life Dotremont experimented with the art, he wanted to find the importance of art. He couldn't stop playing with words and concepts, twist them in his own philosophic way and each time end up with a surprising result. Even though he worked with many aspects the most important was always the words. Dotremont was a poet; he expressed his feelings and thoughts to the spectator on the beautiful whiteness of the paper. He created torn signs from written arabesques, which he named 'logogramms'. In 1948 he founded in Paris the Cobra group (Copenhagen, Brussels, Amsterdam). In it Dotremont makes it clear they are no longer in agreement with the French artists. The Cobra painters wanted to break new ground, preferring to work spontaneously and with the emphasis more on fantastic imagery.

   

   

   

  Marc Renard

   

  °1963 Bruxelles

   

  Voor zijn voorstudies maakt Marc Renard gebruik van software, die verschillende beelden uit elkaar haalt en transformeert qua vorm en kleur. Met een inktjetprinter ontstaan er zo motieven, die hij daarna bijwerkt door ze te beschilderen of door ze met een waaier van technieken bijkomend te bewerken: acrylverf, collages van objecten of versneden beelden, airbrush, pailletten, polyester stoffen, ….Het resultaat is een subliem en vooral helder samenspel van kleuren en vormen, geïnspireerd op de Amerikaanse steden die baden in licht en neon. Marc Renard wijst iedere vorm van centrisme af in zijn compositie en lost dit probleem op met een sublieme wanorde, wat ons een gevoel van instabiliteit, van onzekerheid geeft. Hij maakt op een groot scherm de kleuren, de vormen en de lichtspelingen van een gek makende wereld, niet om haar te verraden, maar om haar genezende kracht te benadrukken.

  "Wanneer de wereld ondraagbaar wordt, dan ga ik naar mijn atelier en geef me over aan de kleuren van mijn doeken. Alles gaat dan veel beter…. Ik zou graag hebben, dat ze hetzelfde doen met de toeschouwer."

  "De vormen komen op een impulsieve manier, ondanks mezelf… Ik voel, dat ik geholpen word."

   

  Pour ses études préparatoires Marc Renard utilise un logiciel, qui traite les diverses images découpées ça et là pour les transformer en métamorphoses colorées et matérialisées par la technique au jet d'encre. Il dirige ses recherches vers la création d'une peinture orientée vers le plaisir, la jouissance de la couleur, l'expression d'un renouveau axé sur la société, sur l'autre. De larges champs sont parfois sectionnés par des lignes de démarcation se référant aux lignes d'horizon, aux divers étages d'un jeu de 'game boy', aux 'pokémons', spams ou pop-ups. Ces lignes coupent le flou, livré en ondes par l'ordinateur, sans l'arrêter. Rejetant toute forme de centrisme dans la composition, il résout la question par un élégant désordre, qui nous plonge dans une atmosphère instable, flottante. Marc Renard met dans sa 'peinture' une sorte de décomposition, inspirée de l'état du monde actuel, un éclatement renforcé par les diverses techniques utilisées: l'acrylique sous forme de touches en aplats, aux contours arrondis, en gribouillis, l'usage de l'aérographe, le collage d'objets ou d'images découpées, paillettes et tissus polyester….Une sorte d'activité jubilatoire, inspirée par nos villes baignées de néons. Marc Renard nous offre en écran géant les couleurs, les formes et les lumières d'une planète affolée, non pour dénoncer, mais pour dire les capacités curatives.

  "Quand le monde devient difficilement supportable, je descends dans mon atelier et me laisse aller à la couleur de mes toiles. Tout va alors beaucoup mieux….. Je voudrais qu'elles fassent le même effet sur le spectateur."

  "Les formes viennent de manière impulsive, malgré moi…Je me sens aidé."

   

  For his preparatory studies Marc Renard uses software that fragments different images and transforms them into different colours and shapes. By using an inkjet printer he thus creates patterns, which he later modifies by painting them or by applying a series of techniques such as: acrylic paint, collages of objects or cut images, airbrush, sequins, polyester fabrics,… The result is a sublime and especially bright combination of colours and shapes, inspired on American cities that bathe in light and neon. Marc Renard declines every form of centrism in his compositions and solves this problem by creating a sublime chaos, which makes us feel instable and insecure. He uses a big screen to portray the colours, shapes and lights of a crazy world, not to betray her but to put emphasis on her healing powers.

  “When the world becomes intolerable, I go to my workshop and surrender myself to the colours of my paintings. This makes me feel a lot better… I would like for my paintings to have the same effect on their spectators.

  “The shapes are developed impulsively, despite myself… I feel that I am being helped.”

   

  BENOOT GALLERY, Kursaal Oosthelling 11,

  8400 Oostende

   

  open: Friday, Saturday, Sunday, Monday and holidays (except Tuesday): 10.30 am – 6.30 pm