• Antwerpen: Provinciale prijzen voor letterkunde 2010 toegekend

   

  ERIK VLAMINCK & FERNAND AUWERA GELAUWERD

  Op voorstel van de jury’s heeft de deputatie van de provincie Antwerpen beslist de provinciale prijzen voor letterkunde 2010 toe te kennen aan Erik Vlaminck voor zijn werk 'Suikerspin' (Wereldbibliotheek Amsterdam, 2008) - Prijs voor een prozawerk (2.500 euro) en Fernand Auwera - Prijs voor het gezamenlijk oeuvre (5.000 euro).

  De plechtige uitreiking zal plaatshebben op zaterdag 28 mei 2011 tijdens de provinciale cultuurdag in het Gemeenschapscentrum Den Boomgaard in Broechem - Ranst.

  MOTIVATIE:

  Prijs voor een prozawerk: Erik Vlaminck, 'Suikerspin'

  De jury besliste unaniem het werk Suikerspin van Erik Vlaminck (Amsterdam, Wereldbibliotheek 2008) te bekronen.
  Erik Vlaminck is een gevestigde waarde geworden in het Nederlandstalige literaire landschap. Als romanschrijver debuteerde hij in 1992 met ‘Quatertemperdagen’, het eerste deel van wat een zesdelige ‘roman fleuve’ over ‘het ongewone leven van gewone mensen in het Vlaanderen van de twintigste eeuw’ zou worden.
  Het laatste deel ervan, ‘Het schismatieke schrijven’ (2005), werd in 2007 al door de jury van de provinciale prozaprijs met veel waardering in het verslag vermeld.

  In ‘Suikerspin’ stapt Vlaminck af van het overwegend autobiografische schrijven dat hij in zijn ‘roman fleuve’ beoefende en voert de lezer mee naar de grotendeels onbekende maar fascinerende wereld van de Vlaamse kermis.

  Het boek is knap opgebouwd, met een afwisseling van heden en verleden, couleur locale uit het kermisleven, archiefmateriaal en fictie. Enkele handig en zorgvuldig aangebrachte schakels in het verhaal leiden de lezer naar het verrassende slot.
  Vlaminck vertelt zijn dramatisch en beklijvend verhaal ook met veel bedekte humor.

  De verschillende personages die om de beurt aan het woord komen vertellen soms afwijkende of onvolledige en daardoor misleidende versies van dezelfde verhalen. Daardoor zetten ze de lezer voortdurend op het verkeerde been. Het biedt Vlaminck ook de gelegenheid zichzelf en zijn schrijverij, gezien door de ogen van een van de personages, heel ironisch in beeld te brengen.

  Vlaminck gebruikt een heel authentieke, laconieke taal. In NRC Handelsblad noemde Pieter Steinz de schrijver dan ook zeer terecht ‘een meester in het weergeven van de Vlaamse spreektaal’.

   

  Prijs voor het gezamenlijk oeuvre: Fernand Auwera

  De jury had het moeilijk om tussen kandidaten met een zeer verscheiden en dikwijls kwalitatief evenwaardig oeuvre, de laureaat van de prijs aan te duiden.
  Uiteindelijk werd toch voor Fernand Auwera gekozen, een auteur met een duidelijk uitgesproken literair profiel, wiens zwaartepunt op het scheppend proza ligt dat hij sinds 1963, vooral via ruim twintig romans en een vijftal verhalenbundels, tot nu toe met succes heeft beoefend.Terloops werd, naast Auwera’s redacteurschap bij Dietsche Warande en Belfort, gewezen op zijn constante betrokkenheid bij en aanwezigheid in het literaire en culturele leven van Antwerpen, zijn geboortestad, die vaak de biotoop en het kader vormt van zijn geschriften.

  Reeds in 1967 werd de auteur door de Provincie Antwerpen voor de bij Meulenhoff verschenen roman ‘Mathias ’t Kofschip’ met de Provinciale Prijs voor het Proza onderscheiden. Fernand Auwera schreef, behalve proza en verhalen, ook non-fictie, kinderboeken, scenario’s, en vertaalde toneelstukken voor de KNS en Raamtheater.
  Een van zijn romans ‘Uit het raam springen moet als nutteloos worden beschouwd’ (1983) werd door Jean Pierre De Decker als ‘Springen’ verfilmd.

  Fernand Auwera schrijft vooral over kwetsbaarheid en tussendoor over de zin van het schrijverschap in een gemanipuleerde, gestroomlijnde maatschappij waar wij ‘dromen en verlangens uitbroeden als een kip een ei van kalk’.

  De auteur heeft aandacht voor sociale rechtvaardigheid, voor de overlevingsstrategieën van de gewone mens die, via gefragmenteerde herinneringen en bedacht op zelfbehoud, zijn leven probeert te leven in de marge van de grote dwingende geschiedenis die keurig en geordend door de ‘anderen’ in de officiële handboeken opgetekend werd.

  Auwera etst bij voorkeur hierbij, een eenvoudige volgzame verhaallijn. Zijn taal is zeer visueel, doorspekt met volkse aforismen en gekruid met ironie en zelfrelativering.
  Voor Auwera betekent schrijven als buitenstaander mee kijken, meevoelen met de wereld die vol willekeur staat te gebeuren. Schrijven als een vorm van handelen en zelfmedicatie...

   

   

   

   

   

   

 • DEINZE HEEFT ZIJN DAG VAN DE AMBACHTEN OP 6/2/2011!

  ONTDEK KUNST, AMBACHT & VAKMANSCHAP

  ‘Dag van de Ambachten’ is een boeiende ontdekkingstocht door groot Deinze op zoek naar de rijke inhoud achter het begrip ambacht. Innovatie, kunst en folklore worden feilloos met elkaar gemixt in dit veelzijdige programma.
  Alle locaties zijn gratis te bezoeken.

  Een overzichtsfolder kan men bekomen op de diensten cultuur en lokale economie van de stad Deinze, galerie Anima, en bij alle deelnemende ambachtsmensen.

  In de folder steekt ook een handig stadsplan.

  Bekijk live vakmanschap

  Bij het woord ’ambacht‘ denken we ten onrechte aan het cliché van de mandenvlechter of de klompenmaker. Ambacht is echter veel meer dan louter folklore. Het is echt vakmanschap, met een uitstekende techniekbeheersing en oog voor vernieuwing. Ook creativiteit is van groot belang. Met deze rijke ambachten kan je op 6 februari gratis kennismaken tijdens de Dag van de ambachten.

   

  Dag van de Ambachten

  In 2009 nam Deinze voor de eerste maal deel aan het federale initiatief ’Dag van de Ambachten‘.

  Op zondag 6 februari 2011 kan je Deinze opnieuw oude en nieuwe ambachten kennismaken. Op deze dag stellen ambachtelijke bedrijven, vaklui en kunstenaars hun werkplaatsen open voor het publiek.

  Het initiatief, gecoördineerd door het stadsbestuur, wordt mee getrokken door de lokale kunstensector, Cultuurschok vzw en UNIZO Deinze.

  Vaardige handen aan het werk

  Niet elke vakman heeft een winkel of een etalage. Sommigen hebben een bijzonder beroep en komen nooit naar buiten met hun werk. Maar op de ‘Dag van de Ambachten’ kan je binnentreden in de wereld van de imker in de Brielmeersen, de meubelhersteller bij De Rore, de chocolademaker, bij De Zwarte Vos, enzovoort.

  Ook meer verrassende beroepen zoals architect, glasgraveerder of videokunstenaar komen aan bod. Het loont de moeite om deze Deinzenaars met onverwachte talenten op locatie aan het werk te zien.

  Kunst en middeleeuwse technieken

  ’De dag van de Ambachten‘ is ook een open atelierdag.
  Hedendaagse schilders zoals Agnes Maes, Dirk Castelein,Toine Delva en Mag Vermeiren geven die dag thuis een unieke rondleiding in hun atelier.
  Ook Galerie Anima stelt de klassieke kunstambachten centraal, met keramiek, ontwerpen van juwelen en maken van lederwaren.
  Middeleeuwse technieken zoals de boekdruk, wolbewerking, muntslag zijn dit jaar te bekijken in De Ceder.

   

  Vakmansroute

  Meer dan twintig ambachtslieden zorgen op 6 februari voor een gevarieerde kijkdag.

  Wie precies deelneemt in Deinze, kan je downloaden op de websites van de organisatoren.

  In de Deinse handelszaken, de bibliotheek en enkele stadsdiensten (cultuur, lokale economie) ligt een handige kaart waarop je alle deelnemers terugvindt.

  Praktisch en info

  Gratis toegang op alle locaties, voor 1 activiteit dien je echter vooraf in te schrijven.

   

  Dienst economie, tel. 09 381 95 03

  lokale.economie@deinze.be

  ambacht.jpg


 • NIEUWE DICHTBUNDEL VAN THIERRY DELEU GRATIS ONLINE

   

  ‘EB & VLOED’: gedichten over reizen en thuiskomen,

  weggaan en terugkeren, ook in gedachten

   

  De nieuwste gedichtenbundel ‘Eb en Vloed’ van de Oostduinkerkse auteur Thierry Deleu verschijnt als e-book op De Geletterde Mens Online.
  In ‘Eb en Vloed’ bloemleest Thierry Deleu gedichten over reizen en thuiskomen, weggaan en terugkeren, niet alleen wezenlijk maar ook in gedachten.

  De geselecteerde gedichten werden eerder geplaatst in bloemlezingen, tijdschriften en op e-zines. Ze werden gebundeld in ‘In de weelde van de liefde’, ‘Magisch Alfabet’, ‘Bourgondische Suite’ en ‘Helvetiaanse Verzen’, uitgegeven door De Gebeten Hond (Harelbeke), Razor’s Edge Editions (Gent) en Het Prieeltje Online (Diest).

  De auteur is bekend als een literaire duizendpoot: dichter, romanschrijver, essayist, biograaf, bloemlezer, om zijn leerboeken, als eindredacteur van verschillende tijdschriften en uitgever.

  Als recensent drukt hij een stempel op de (vooral) poëtische producten van de laatste jaren. Zijn oordeel wordt (vooral door ingewijden) op prijs gesteld.

   Uit recensies:

  'Geslaagde gedichten waarin de natuur de sfeer bepaalt, met originele vergelijkingen en overdrachtelijk gebruikte woorden en woordspelingen. De erotiek springt er duidelijk uit. In een van de mooiste gedichten, ‘Weinig’, spreekt de zoon de vader toe over ‘dit landschap tussen droom en waken’ op onovertroffen wijze. Magnifiek is ‘Vlinder’, waarin weer en wind, tijdelijkheid en menselijkheid, evenals tijdeloosheid, gerangschikt zijn als in een boeket” (Helma Wolf-Catz over Ik, een naaktloper).

  “Deze bundel bevat enkele schitterende gedichten barstensvol kosmisch bewustzijn die beslist iedere liefhebber van moderne poëzie zullen bekoren. Liefde is het thema en het medium is een krachtige, heldere taal, die door klankrijkdom en vaak voorkomende alliteraties tot muziek is geworden. Hier is een dichter aan het woord die zich van zijn dichterschap volledig bewust is en die het niet nodig heeft aan sensationeel poëtisch opportunisme te doen” (Mark Tufler over Ik, een naaktloper). 

  “De ondertitel Verteldichten voor vader geeft nauwkeurig aan waar het in deze bundel om gaat. In deze episch-verhalende gedichten wordt de vaderfiguur aangesproken en als getuige betrokken bij een aantal episoden uit het verleden. Op mild-ironische wijze blikt de dichter terug op de prille jeugdjaren, de schooltijd, de bevrijding, de ouders, de ontluikende erotiek, de eerste verliefdheid, de dood… Best genietbare en spontaan aansprekende poëzie” (Dirk de Geest over Jaren na Lichtmis).

  “De (impliciet) chronologische ordening en de praatstijl (‘verteldichten’) zorgen voor een hechte eenheid, waarin de ontwikkeling van kind tot jongeman op prachtige wijze wordt geschetst. De jeugd wordt waargenomen door de ogen van de volwassene van nu, die soms met humor en spot relativeert”
  (M.F. Beer over Jaren na Lichtmis).

  “Deze gedichten suggereren ook een religieuze sfeer. Dat is logisch omdat erotiek en religie sowieso elkaars (extatische) verlengde zijn. In deze bundel komen de vergankelijkheid en de dood minder aan bod. Dit kan wijzen op een nieuwe fase in het leven van de dichter: die van de verrukking, de bijna hemelse exaltatie. Dit blijkt vooral uit het mooiste gedicht uit deze bundel ‘En het water neemt je naam’ (
  Jan Decock over Val der Engelen). 

  “De thematiek van ‘Val der Engelen’ is onmiskenbaar de verheerlijking van Eros, de liefde, met een sterke neiging tot erotiek, en met als decorum de natuur, die soms herkenbar is (de Bourgogne, de Auvergne, De Moeren, de Leie…). De dichter is geëvolueerd, hij heeft zijn taal uitgezuiverd, hij heeft nog meer aandacht besteed aan vorm, ritmiek en structuur. Fantastische vondst vind ik de zgn. ‘vogelgedichten’. Als we de andere gedichten beschouwen als een aardse beleving van de liefde en de erotiek, dan zijn ‘de vogelgedichten’ hemels en bekijkt de dichter vanuit vogelperspectief en met een ongegeneerd voyeurisme het liefdesspel op aarde. Op die manier neemt hij voor een deel afstand en relativeert hij zijn eigen betrokkenheid”
  (Jan Van Herreweghe over ‘Val der Engelen’).

   

  De bundel ‘Eb en vloed’ wordt (nog) niet in boekvorm uitgegeven, maar kan wel gedownload worden op http://www.knightsrazor.be/xDocs/EbEnVloed.pdf

  Dit is de vierde bundel die Deleu zijn vele lezers ZOMAAR aanbiedt.

  Amor vincit omnia (2007) was de eerste, daarna volgden Bourgondische Suite (2009), Helvetiaanse verzen (2009) en Wulpen, in nevel van tijd (2010).

  Thierry Deleu is een onderwijsmens: leerkracht, pedagogisch begeleider, directeur secundair onderwijs, kabinetsmedewerker Onderwijs. Naast gedichtenbundels, romans, essays schreef hij taalboeken Nederlands en stelde bloemlezingen samen voor het kunstonderricht.

  Zijn fascinatie voor het schrijven is bijna zo oud als hijzelf. In 1965 verscheen zijn eerste gedichtenbundel. Hij is ook medeoprichter van belangrijke tijdschriften als “Kreatief”, “Boulevard” en “De Geletterde Mens”. Sinds 2007 is hij voorzitter van “De 50 Meester-dichters van de Lage Landen bij de zee”.

  Bij het Pablo Nerudafonds verscheen in 1986 een essay over zijn poëzie van de hand van de Antwerpse auteur Guy van Hoof, onder de titel Aan wat overblijft heb ik genoeg.

  In 2004 gaf de VWS in de reeks ‘Bibliotheek van West-Vlaamse Schrijvers’ de monografie ‘Als een jager in zijn grondgebied’ geschreven door Guy van Hoof.

  Uitgaven in voorbereiding: ‘Schoon volk in de hemel’ (essay), ‘Strandjutter’ (gedichten), ‘Meeuwen in bloot onderlijf’ (Oostduinkerkse gedichten) en de roman ‘Niets is wat het lijkt’ (2011).

   

   

  thierry deleu.jpg

 • Van Eyck tot Dürer - Brugge expo: een aanrader

  Van Eyck tot Dürer - Brugge expo

   

  De Vlaamse Primitieven zorgden in de 15de eeuw voor een artistieke revolutie in Centraal-Europa. Talentrijke schilders als Jan van Eyck, met een geniaal oog voor detail, vernieuwden de schilderkunst op technisch vlak. Hun invloed verspreidde zich snel en inspireerde tal van kunstenaars, onder wie Albrecht Dürer – schilder, tekenaar en etser.

   

  Van Eyck en Dürer zijn grootmeesters uit de periode 1420-1530.

  Een toonaangevende tentoonstelling brengt werk van hen en andere tijdgenoten samen. Schilderijen en andere kunstvormen tonen de interactie tussen de Vlaamse Primitieven en de kunst uit Centraal-Europa.
  Er zijn topwerken uit belangrijke Europese en Amerikaanse collecties te zien.
  Een van dé culturele belevenissen van 2010 met meesterwerken van Jan Baegert, Dieric Bouts, Hans Burgkmair the Elder, Robert Campin, Gerard David, Albrecht Dürer, Jost Haller, Hans Holbein the Elder, Johan Koerbecke, Stephan Lochner, Quentin Massys, Conrat Meit, Hans Memling, Joachim Patinir, Hans Pleydenwurff, Tilmann Riemenschneider, Martin Schongauer, Veit Stoss, Hugo van der Goes, Rogier van der Weyden, Jan van Eyck, Israhel van Meckenem, Michael Wolgemut ...

  Praktisch

  Toegang

  Nog tot 30.01.2011

   

  Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge

  Open: van 9.30 tot 18 uur

  Gesloten: maandag | 24.12.2010 v.a. 16:00 | 25.12.2010 | 31.12.2010 v.a. 16:00 | 01.01.2011

  Toegang en faciliteiten voor rolstoelgebruikers zijn voorzien. 

  Tickets

  +32 (0)50 44 46 60 (ma tot vrij: van 10 tot 17 uur)

  In&Uit - Concertgebouw-, 't Zand 34, 8000 Brugge (ma tot zo tussen 10 en  18 uur

  Groeningemuseum: enkel dagverkoop (voor 17 uur)

   

  € 11: individuele bezoekers

  € 9: bezoekers v.a. 65 jaar | groepen v.a. 15 betalende personen | kortinghouders

  € 1: jongeren t.e.m. 25 jaar

  Gratis: kinderen t.e.m. 5 jaar | lagere en middelbare scholen | houders van een Brugge City Card | inwoners van Brugge

   

  Audiogids is beschikbaar in 5 talen

   

  Catalogus

  € 39: paperback

  € 49: hardcover

  Verkrijgbaar in de Museumshop

  € 69: catalogus 'Luc Tuymans: Een visie op Centraal-Europa' + catalogus (paperback) 'Van Eyck tot Dürer'

   

  Betalingen kunnen na de ontvangst van uw factuur enkel via overschrijving/cash gebeuren.

  Cheques/kredietkaarten worden niet aanvaard.

  Er worden verzendingskosten aangerekend.

  België: € 7,50

  Nederland + Luxemburg (Zone 1): € 13,00

  Rest van Europese Unie (Zone 2) + Rest van Europa (Zone 3) + Middellands zeegebied en VS (Zone 4): € 26,00

  Rest van de wereld (Zone 5): € 52, 00

  Uw bestelling wordt opgestuurd na de ontvangst van uw betaling.

   

   

  Bereikbaarheid

  Er is een voordelige B-dagtrip (trein + toegang) te koop in alle Belgische stations!

  Het station ligt op 20 minuten wandelafstand van het museum.
  Vanuit het station vertrekt tevens elke 2 minuten een bus richting centrum (info:  www.delijn.be).

  brugge centraal.jpg

 • GALA NOCTURNA met Viona Art te Antwerpen

  Vijfde editie van Gala Nocturna: 12 februari 2011

   

  Kom naar Gala Nocturna, het mooiste neo-romantische bal ter wereld!

  Dit jaar vieren we de vijfde editie van Gala Nocturna op een nieuwe locatie, de fantastische Baroque Augustinuskerk in het hartje van Antwerpen.
  Betoverende acts, hemelse muziek, speciale drankjes, absintbar, sprookjesachtige cupcakes en daarenboven, honderden prachtig gekostumeerde bezoekers uit gans Europa.

  Laat je onderdompelen in de magie van deze buitengewone avond en treed binnen in een unieke en betoverde wereld!

  Dit jaar is het thema van het bal 'The Virgin Queen', een ode aan het Elizabethaanse tijdperk.

   

  Er is een strikte dress code, maar laat dit je niet afschrikken!

   

  Inspiratie voor je outfit kan je vinden in menig kostuumfilms (The Tudors, Elizabeth - the Golden Age, ...) of je kan eens kijken naar ons moodboard op www.gala-nocturna.com.
  We proberen onze genodigden te inspireren om gekleed te komen in historische kostuums, maar je bent uiteraard ook meer dan welkom in formele avondkledij.
  Dus als jouw stijl historisch geïnspireerd is (zoals Victoriaans, Biedermeier, Empire, Rococo, Baroque, etc), neo-romantisch, fantasy, elegant gothic lolita, steampunk of gewoon stijlvolle avondkledij, dan heten we je van harte welkom op Gala Nocturna 2011!

   

  Kostuumwedstrijd

  Heb jij een bijzonder kostuum dat je zult dragen op Gala Nocturna?

   

  Schrijf dan in voor onze kostuumwedstrijd en word misschien onze Koningin van de Nacht!

  Inschrijven kan binnenkort via www.gala-nocturna.com.

   

  Programma

   

  * Deuren openen om 20u.

  * Tussen 20u en 21u30 kan je je portret laten maken door Viona (www.viona-art.com).

   

  * Vanaf 21u30 openen we het bal met een selectie van artistieke acts op het podium.

   

  We houden je graag nieuwsgierig, dus we hebben besloten deze special acts nog niet te onthullen.

  * Verkoop van uitzonderlijk mooie antieke Victoriaanse en vintage kledij, juwelen en accessoires.

   

  * Overheerlijke sprookjes cupcakes.

   

  * Onze befaamde absintbar waar je kunt proeven van groene en witte absint, honingwijn en enkele buitengewone absintcocktails.

   

   

  Meer info vind je en tickets zijn online verkrijgbaar op www.gala-nocturna.com

   

  the-virgin-queen.jpg

 • Parijs: Goed nieuws voor de fans van KRIKI

  Het Parijse veilinghuis 'Etude Massol' laat ons weten dat een werk van de Franse beeldend kunstenaar Kriki -Christian Vallée- (Figuration Libre) op 16 december het jaar 2010 afsloot met een topresultaat.
  Goed nieuws dus voor de fans en verzamelaars van het oeuvre van deze veelzijdige beeldend kunstenaar!

   

   

  record 2010 kriki (2).jpg

   

 • Bonheiden: Gilbert Swimberghe in Galerie Art Depot

  Gilbert Swimberghe kleurt de 'kunsthemel' nog steeds blauw!

   

  Het oeuvre van Gilbert Swimberghe strekt zich over zes decennia uit. Via abstrahering komt de kunstenaar tot stilering, geometrie, constructivisme, op-art, zero, minimalisme en spatialisme om te belanden in een picturaal fundamentalisme en uiteindelijk in zijn befaamde blauw geometrische-sensitivisme.

  Als je de kunstenaar vraagt waarom hij gefascineerd wordt door blauw antwoordt hij spontaan dat dit de kleur is die je ook ziet als er geen licht is.
  Als je ’s nachts naar de hemel kijkt, begrijp je waarom heel wat mensen blauw fascinerend vinden. Blauw staat inderdaad altijd al voor goddelijkheid, voor het bovennatuurlijke gevoel dat je bekruipt bij de aanblik van de hemel. Je mag dan wel overal blauw in de kunst opmerken, weinig kunstenaars durven het aan om volledig blauwe werken te creëren.
  De kunstenaars die dit wel deden of doen, zijn zeldzaam.
  We denken natuurlijk meteen aan de Fransman Yves Klein die in de jaren ‘50 een blauwe revolutie predikte met monochroom blauwe werken. Net als Swimberghe had hij het over de aura van het blauw, de diepe tint van het hemelse licht.
  In de blauwe schilderijen die Swimberghe sinds de jaren ‘90 maakte speelt het ‘verdoken licht’ een subtiele rol, want op bijna ieder doek doemt er een ruimtelijke figuur op, niet zelden een driehoek, die als een ster door de ruimte zweeft. Lang naar deze werken kijken is net als turen in een nachtelijke hemel. Zijn fascinatie voor het ietwat ijle blauw stamt al uit het begin van zijn artistieke carrière. Toen hij op 28-jarige leeftijd het majestueuze stilleven ‘De Blauwe Tafel’ schilderde, met een blauwe waterkan op een blauwe tafel met drie citroenen was de toon (tonaliteit) gezet.

  Het werk van Gilbert Swimberghe is internationaal verspreid: PMMK Oostende, Museum Schone Kunsten Brussel, Rockefeller Art Center NY, Museo de Arte Moderna Rio de Janeiro, Musea d’Arte Moderne Milan, ...

   

  ART DEPOT

  Galerie Art Depot

  Dorp 31, 2820 Bonheiden

  Tentoonstelling van 7 januari tot 27 februari 2011

  Nieuwjaarsdrink tijdens de vernissage van op zondagnamiddag 9 januari 2011

  Contact: info at artdepot punt be of 0486 / 65 56 85

  Galerie open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

  gilbert_swimberghe_atelier.jpg

  Photo Atelier Gilbert Swimberghe by courtesy Art Depot

 • Geschilderde poëzie van Sabine Pauwaert in Casa 93

  Sabine Pauwaert in CASA 93 te Sint-Martens-Latem

  Sinds haar tienerjaren is Sabine Pauwaert gepassioneerd door poëzie en kunst. Ze vond daar de ideale weg om haar emoties en belevingen uit te drukken, te verwerken, om even weg te dromen, weg van de harde realiteit. Vaak waren woorden en beelden een ideale manier om de wereld te kleuren.

  De afgelopen jaren volgde ze lessen in tekenen, schilderen. Ze ging op zoek naar een eigen ‘taal’, een eigen manier om de woorden die op haar lippen lagen om te zetten in beelden. Eerst maakte ze illustraties om te ontdekken dat het toch niet dat was wat ze zocht.

  Op een ‘blauwe maandag’ besloot ze alles wat ze tot dan toe gedaan had los te laten.

  Ze wou puur op het gevoel te schilderen en plots kwamen de woorden die ze eigenlijk al altijd wou verbeelden als vanzelf tevoorschijn. Spontaan penseelde ze een verhaal op haar ‘drager’, een verhaal gevat in beelden en woorden.

  De woorden werden beelden, de beelden vertelden woorden, ze schreef met beelden. Alles bleek als een puzzel in elkaar te passen. Even dacht ze dat het een gelukkig toeval was, maar gaandeweg vond ze een manier om iets te vertellen.

  Met een bang hart toonde ze haar werk aan vrienden en was - in de goede zin - verbaasd over hun reacties. De ban was gebroken maar haar werk ook aan onbekenden laten zien, bleef voor haar een grote en onzekere stap. Haar mentor, kunstschilder Chris De Clercq, haalde haar over de streep en nu staat ze klaar om kunstliefhebber en criticus recht in de ogen te kijken.

  Elk werk vertelt een verhaal, een moment of een stukje van haar leven. Iets wat haar beroerde, iets wat haar geraakt heeft broeit soms dagen in haar hoofd en verandert spontaan in woorden. Het wordt een gedicht om dan finaal een beeld te vormen.

  Wie de ‘wereld’ van Sabine Pauwaert wil ontdekken, raden we aan een bezoekje te brengen aan CASA 93, Golflaan 93 te Sint-Martens-Latem.

  De tentoonstelling loopt t.e.m. 16 januari 2011, elke dag behalve maandag van 14 tot 18 uur. Tijdens het weekend is de kunstenares zelf aanwezig.

   

  Op 16 januari 2011 is er doorlopend (van 14 tot 18 uur) een ‘Finissage’ met een zoet of hartig hapje en een drankje als feestelijke afsluiter van een avontuur en als start van een nog boeiender en kunstzinniger 2011!

  vrouw-moeder.jpg