• Sint-Martens-Latem: topwerken van Gust. De Smet en Frits Van Den Berghe bij Galerie Oscar De Vos!

  TOPOEUVRE VAN FRITS VAN DEN BERGHE & GUST. DE SMET, BOEZEMVRIENDEN IN KUNST EN LEVEN

  bij GALERIE OSCAR DE VOS

   

  Sint-Martens-Latem blijft een gezegend  kunstdorp in Vlaanderen.
  De kunstliefhebber zal echter nog een tijdje op zijn honger moeten blijven voor een bezoek aan het gerenoveerde Gemeentelijk Museum Gevaert-Minne gezien de heropening pas voorzien is voor de tweede helft van augustus 2012.

  Gelukkig is er kunstliefhebber-galeriehouder Oscar De Vos die al sinds de prille jaren zestig de uitstraling van de zogenaamde ‘Latemse School’ behartigt en met prestigieuze tentoonstellingen de naam en faam van deze eerste drie groepen hoog houdt.

  Tot en met zondag 1 juli 2012 kan de kunstliefhebber bij Galerie Oscar De Vos terecht voor een tentoonstelling rond de expressionisten en boezemvrienden Gust. De Smet en Frits Van Den Berghe.

  In een oeuvre-overzicht met meer dan dertig werken uit de topperiode van deze vooraanstaande Vlaamse expressionisten, de meeste geschilderd in Nederland en België tijdens het interbellum, benadrukt Oscar De Vos ontegensprekelijk de belangrijke inbreng van beide kunstenaars voor de ‘onsterfelijkheid’ van het Vlaams expressionisme, hun impact op de internationale kunstscène en het kunsthistorisch belang van deze werken.

  Ook de vriendschap in de levensloop van deze twee kunstschilders is de rode draad bij deze unieke overzichtstentoonstelling. De dualiteit tussen man en vrouw vormt bij elk van de twee een expliciet onderwerp dat ze ieder op hun eigen manier veruiterlijken.
  Na 1925 bewandelen ze weer elk hun weg waarbij Frits sterk onder de invloed komt van het symbolisme en surrealisme.

  Deze unieke duotentoonstelling is een collectie van grootse, de kunstenaars typerende, schilderijen die nooit eerder werd samengebracht.

  Naast dit subliem staaltje Vlaams expressionisme brengt Oscar De Vos  diverse werken van andere kunstenaars en als Emilie Claus, Valerius de Saedeleer, Leon De Smet, Anna De Weert, Ensor, Foujita, Rik Wouters, Paul Delvaux, Hubert Malfait, George Minne, Constant Permeke, Gustave Van de Woestijne en Theo Van Rysselberghe.

  Oscar De Vos, van jongsaf begeesterd door de Latemse en Belgische kunst, deelt die passie met de bezoeker en is op zaterdag en zondag steeds bereid tot een leerrijke babbel of het schalks vertellen van een anekdote over de schilders geïnspireerd door de omgeving van de Leiestreek, kunstenaars die hem steeds na aan het hart zullen blijven.

  Waar? Galerie Oscar De Vos
  Latemstraat 20, Sint-Martens-Latem

  Info?

  T. 09 281 11 70

  info@oscardevos.be
  www.oscardevos.be

  Wanneer? De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 1 juli 2012

  Open? Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur of na afspraak

  Cataloog? Een begeleidende cataloog is beschikbaar

  cataloog oscar devos.JPG

  Foto: cover van de cataloog - 'Meisje met rosse haren' (1921) - Gust. De Smet - o/d, 54/40 cm


  Galerie Oscar De Vos, een impressie

   

  DSCF0068.JPG

   

  IMG_3535.JPG

  IMG_3534.JPG


   

 • ONTDEK GENT EN DE KUNST VIA 'TRACK' VAN HET S.M.A.K.

  TRACK stelt Gent in de schijnwerpers

  Kunst in openbare ruimte lijkt een hype te worden. Langs onze  Belgische kust loopt momenteel Beaufort, in Gent trok Track zich op gang en elke Vlaamse gemeente of stad die cultuur-minded is, heeft haar eigen kunstroute al uitgestippeld. 

  Met Jan Hoet ging de bal aan het rollen. Hij verwierf roem met ‘Chambres d'Amis’ (1986) en ‘Over The Edges’ (2000). Zijn Gentse opvolgers zien ‘Track’ nog groter en ambitieuzer. ‘Track’ zit in een andere tijdsgeest,  een decennium waarin kunst  steeds bewuster de economische wetten volgt. Door te mikken op 250.000 bezoekers of liefst  vier keer meer dan ‘Chambres d'Amis’, wil ‘Track’ de lat nog hoger leggen. We twijfelen geenszins aan het welslagen van dit ambitieus ‘event’ want het is hoe dan ook een ‘city marketing project’ dat Gent nog meer culturele uitstraling kan geven en zowel toeristen als kunstliefhebbers naar het ‘parcours’ moet lokken.

  TRACK is een unieke kunstervaring in de stad Gent. 41 internationale kunstenaars werden uitgenodigd om nieuw werk te creëren in enkele stadswijken van Gent.‘Track’  is amper van start en weekte al  een massa reacties los; meestal in de positieve zin want sceptici delven voorlopig het onderspit. Daar waar ‘Chambres d'Amis’ huizen binnendrong en ‘Over The Edges’  hoeken en gevels in de historische binnenstad aftastte, legt ‘Track’  het accent op de befaamde of minder bekende  wijken en graaft het in de ‘lagen’ van de stad. Bewoners, verenigingen  en organisaties pikten er al op in en zijn het project genegen.

  Misnoegdheid of verontwaardiging zoals bij de Hamzuilen van van Jan Fabre tref je bij dit project niet maar ‘Track’ spreekt aan.  De stad leeft.
  De bewoners van het Vogelenzangparkje, van de Zondernaamstraat, van de Machariuswijk zullen het er nog vaak over hebben. Dat rare boomhuis, die gekke man met zijn krijtstrepen, de duiventelefoons en de sloppenwijk staan aangestipt in het ‘draaiboek’.
  ‘Track’ wil iets vertellen over hoe onze wereld vandaag draait en dat op een totaal uiteenlopende, verscheiden wijze.

  Beeldendkunstenaars zoals Michaël Borremans en Mark Manders. brengen poëtische verstilling en droomwerelden. Je stapt zo hun wereld binnen.
   ‘Track’ duikt ook op verrassende, onvermoede en romantische plekken op.
  Er zullen uiteraard ook werken zijn waarbij mensen de wenkbrauwen fronsen en zich afvragen of dat nu wel kunst is. Er zit protest en aanklacht in, plezier, gimmick, schoonheid, brute kracht. 3,6 miljoen euro is een ‘smak’ geld. Kunst is misschien van geen nut in ons dagelijks bestaan maar, voor wie er open voor staat verschaft kunst  genot en verjaagt ze de sleur. Ze maakt ons mens, omdat ze verwondering schept, ons doet nadenken, vragen stellen, kijken en wegkijken, ontdekken. Kortom,  ze zet Gent op een verbeeldingrijke manier op de kaart.
   Zon, regen of wind, de Gentse zomer is nu al geslaagd te noemen.

  TRACK is opgevat als een universum van parallelle vertellingen, gebeurtenissen, geschiedenissen en verhalen. Het bestaat uit zes clusters die een historische, culturele, architecturale en mentale doorsnede maken van Gent en van de idee van de hedendaagse stad. Elke cluster heeft zijn eigen sfeer en raakt aan een specifiek thema, zoals mobiliteit, religie, migratie, economie, taal, wetenschap en veranderingen in de stad.
  TRACK nodigt het publiek uit om de tentoonstelling op verschillende manieren te verkennen. Bezoekers hoeven geen vooraf vastgelegd, rechtlijnig spoor te volgen maar zijn vrij om hun eigen, persoonlijke TRACK te kiezen doorheen de clusters en de stad. Op die manier creëert elke bezoeker een ander soort verhaal, gebaseerd op zijn of haar eigen achtergrond en de
  manier waarop hij of zij de tentoonstelling benadert. Deze vrije en gelaagde waarneming stemt overeen met onze geglobaliseerde wereld en het idee van meervoudige werkelijkheden die op hetzelfde moment plaatsvinden.

  TRACK is een initiatief van S.M.A.K. en loopt nog tot 16 september 2012.

  Meer praktische info op: http://www.track.be

  TRACK.png

   

  http://www.youtube.com/watch?v=Q7uDZjsnQZI&feature=player_embedded


 • REINHOUD: verzameld oeuvre 1969-2006 in GUY PIETERS GALLERY Sint-Martens-Latem

  HOMMAGE aan REINHOUD en zijn fantastisch realisme

  Reinhoud D'Haese was een bijzonder man. Deze  Vlaamse beeldhouwer, tekenaar en graficus, die zijn naam vanaf 1960 beperkte tot zijn voornaam Reinhoud, was de broer van de beeldhouwers Begga en Roel D'Haese.
  Reinhoud D'Haese, werd in 1928 in Geraardsbergen geboren en overleed te Parijs in 2007 aan een herseninfarct.

  Reinhoud kreeg  zijn opleiding bij een edelsmid in Brussel (1945-1946) en volgde nadien een opleiding metaalbewerking en beeldhouwen in Terkameren in Brussel (1946-1950).
  In 1950 vestigde hij zich in de Ateliers du Marais in Brussel, waar hij in contact kwam met leden van de Cobra-groep, de kunstbeweging die in 1948 werd opgericht door kunstenaars uit Kopenhagen, Brussel en Amsterdam en een terugkeer naar een meer gewaagde en agressieve kunst voorstond.
  In 1950 maakte hij kennis met Pierre Alechinsky en werd door hem geïntroduceerd bij de andere CoBrA-leden. Hij participeerde samen met hen aan verschillende tentoonstellingen.

   Pas in 1958, toen de CoBrA al geruime tijd uit elkaar was gevallen, vond hij zijn eigen artistieke richting. Hij bleef wel nauw in contact met Alechinsky.
  In 1957 kreeg Reinhoud d'Haese de Prijs voor de Jonge Belgische Sculptuur.
   In 1959 vestigde hij zich definitief in Frankrijk, eerst in Parijs en later in Labosse.

  Reinhoud bewandelde zijn eigen wegen en ontwierp  karikaturale, imaginaire wezens die menselijke en dierlijke trekken vertonen maar vooral getuigen van heel veel verbeelding en een vleugje maatschappijkritiek. Reinhoud experimenteerde  verder en boetseerde ook vaak figuurtjes uit broodkruim die daarna met zilver of koper overdekt werden. Ook personages opgetrokken uit kippengaas en krantenpapier ontsproten aan zijn creatieve geest.  
  Het koperlassen van tot monsters gemuteerde grote insecten. Later kregen zijn creaties plantaardige en menselijke allures, om uit te monden in vaak groteske hybridische wezens waarbij hij zich onderdompelt in de originaliteit van het fantastische realisme. Ook in zijn grafiek en tekeningen bleef hij in de hem eigen stijl. Zijn beeldcreaties gaf hij stuk voor stuk ludieke of filosofische namen.
  Op het einde van zijn carrière waagde hij zich op aandringen van Corneille en het Nederlandse CoBrAmuseum te Amstelveen ook aan keramiek.

  Reinhoud kwam als mens en kunstenaar bij het publiek nogal stroef over maar eens je hem beter leerde kennen, waardeerde je zijn humor en kon je zijn imaginaire wereld vol filosofie doorgronden. Ik had het geluk de man en zijn echgenote Nicole beter te leren kennen en kan de kunstliefhebber de hommagetentoonstelling in Sint-Martens-Latem warm aanbevelen!

  Waar?  GUY PIETERS GALLERY, Dorp 6 te Sint-Martens-Latem

  Wanneer? Tot 28 mei 2012
  Alle dagen, behalve dinsdag en woensdag, van 11 tot 18 uur

  Info?

  T. 09 281 14 29

  E-mail: chris.esprit@guypietersgallery.com

  reinhoud in middelheimpark.JPG

  Reinhoud in de collectie Middelheim Antwerpen (foto Robert Flossy met dank aan Middelheimarchief)

   

  encrage.jpg

  'Encrage'

  reinhoud.gif

  Vierde deel van 6 van de catalogue raisonné Reinhoud verschenen bij Guy Pieters

 • HAALTERT: 3de KUNSTENROUTE

  KUNSTENROUTE door HAALTERT

  Na 2 jaar voorbereiding opent de Culuurraad Haaltert de 3de kunstenroute.
  Deze start vandaag  donderdag 17 mei 2012 om 14 uur en loopt tot en met 28 mei 2012, 18 uur.

  Vandaag  donderdag 17 mei wordt de kunstenroute met de fiets ingereden.

  Het vertrek (groepsstart) om 14 uur aan het HaBe (Haalterts Bezoekerscentrum), Bruulstraat 18, 9450 Haaltert.

  Op deze 3de kunstenroute kan je werken bewonderen van:

  Bes Gerard - Brijs Eddy - Brouillard Jacqueline - Chiau Chris - Christiaens Katleen - Chys Yvan - Claeys An - Clement Jan - De Meyer Vera - De Pelsmaeker Rudy - De Somer Herman - De Vos Yvan - De Wilde Ghislain - Decramer Viviane - Dermaut Gino - Deron Frédéric - Dierendonck Etienne - Dooremont Marjet - Eeman Maria - Fleerackers Anita - Haezaert Frans - Hantson Carine - Houssin Erwin - Impens Julien - Jacobs Suzie - Jacops Wilfried - Kegels Frans - Labee Roger - Le Clair Enrico - Lievens Gerda - Mahieu Antoon - Mariën Rita - Meijer Cees - Mergan Rudy - Mertens Ann - Minnebo Hubert - Moriau Rik - Ost Bart - Redant Joris - Redant Nera - Reed John - Samuël Herman - Schreyen Urbain - Schrijfgroep Jef Mercelot - Sterckx Patrick - Tanghe David - Van den Bossche Dennis - Van den Steen Bernadette - Van den Steen Magda - Van den Stock Carine - Van der Zalm Koos - Van Haegenborgh Lucas - Van Ham Leon - V an Herbruggen Hugo - Van Hoorde Maggy - Van Hulle Jelle - Van Impe Robert - Van Landuyt Lena - Van Leeuw Jef - Van Liedekerke Martine - Vermandere Els - Vermeiren Mag - Vijverman Cathy - Voloshyna Lyudmyla - Wens Ann - Wijns Linda.

  Een catalogus, de fiets- en wandelroute, en een deelnameformulier voor de zoektocht kan je tegen € 1,- bekomen in volgende locaties: HaBe, Centrum ‘De Warande’, Vakantiewoning ‘Stede ten Driessche’, B&B Mussenzele, WACC, Sint-Martinuskerk Kerksken, HOC.

  De tentoonstelling is geopend op:

  17-18-19-20-26-27-28 mei van 14 tot 18 uur.

   

  Voor meer info kan u terecht bij beeldend kunstenares MAG

  www.magvermeiren.be

  info@magvermeiren.be

  0474 678 056

  Of bij: Gemeentelijke Cultuurraad

  Secretariaat: Dienst Cultuur - Hoogstraat    9450 Haaltert

  T.053 85 86 00

  E. gemeente@haaltert.be

   

  MAGbeeld_056.jpg

  MAG Vermeiren - brons, 'liggend naakt'

 • Antwerpen - PETER DE KONINCK in 'Het Vijfde Huis'

  PETER DE KONINCK ‘The Passage’

  Peter De Koninck werd geboren in Wetteren in ‘63. Hij beleeft zijn kunst vanuit verschillende dimensies.
  Hij studeerde te Gent aan het Sint Lucasinstituut, de Academie en het Hoger Technisch Instituut Sint Antonius , volgde specialisatie etskunst aan de academie van Praag.

  Vanaf ‘84 ontving Peter tal van prijzen en beurzen en werd zijn werk aangekocht door zowel particulieren als grote Vlaamse overheidshuizen waaronder het Vlaams Parlement. Hij exposeerde in binnen- en buitenland en nam deel aan verschillende groepstentoonstellingen.
  Eurazie en Finis Germaniae zijn twee projecten waarin zijn grafische creaties zijn samengevat. 

  Architectuur kronkelt als een rode draad door zijn oeuvre. Via zijn etsen, tekeningen en schilderijen loodst hij de kijker naar bestaande architectonische sites met  historische betekenis en symboliek.

  Soms creëert hij imaginaire gebouwen, bv. een reeks over een zelf ontworpen museum, ontstaan uit de jarenlange mentale zwerftocht langs de epigonen van de architectuur, zowel klassiek, modernistisch als hedendaags.

  Architectuur en geschiedenis, die twee wil hij interpreteren en combineren. De fascinatie voor architectuur ontstond op het einde van zijn studies, onder invloed van Italiaanse grootmeesters als Piranesi, Morandi en de Nederlander Pieter Janz Saenredam.

   

  Galerie het vijfde huis                 Reyndersstraat 5                            2000 Antwerpen

  gsm +32(0)473 535 127

  www.hetvijfdehuis.com

  /

   

  Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 15u tot 19u. Andere dagen na afspraak.

  Zon en feestdagen gesloten.  Expo tot 18 juni 2012.

  peter de koninck.jpg


 • Merendree:'TUIN & BEELD' bij Galerie Lieve Lambrecht

  TUIN&BEELD -editie 2012 bij Lieve Lambrecht

   

  Tentoonstelling in de tuin van de galerie met werk van belangrijke Belgische beeldhouwers

   

  Erlend VAN LANDEGHEM – Edward VANDAELE – Kristof BRAEKEVELT

  Bruno DESMEDT – Ann DEMAN – Hilde VAN DE WALLE – Guy TIMMERMAN

  Catherine THIRY – Yvan THEYS – Hilde VAN SUMERE – Paul VAN GYSEGEM

  Willy PEETERS – Jean-Claude SAUDOYEZ – Myriam EYKENS – Achilles COOLS

  U ontdekt er een rijke variatie aan sculpturen, gaande van klein en intiem tot monumentaal, zowel figuratief als abstract en in diverse materialen.

  De tentoonstelling loopt tot en met 23 september 2012 en is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14u tot 19u

  (ook open op donderdag 17 mei, woensdag 15 augustus en donderdag 16 augustus – andere dagen op afspraak)

  Wandelvoordrachten op zondag 17 juni, 15 juli, 12 augustus en 09 september telkens om 16u.

  Gratis toegang.

  Rondleidingen voor groepen op aanvraag.

  Tijdens TUIN&BEELD kan u ook de tentoonstelling Concrete Kunst – Art Concret bezoeken die nog tot en met 27 mei in de galerie loopt.

  Info:

  www.lievelambrecht.be

  L i e v e   L a m b r e c h t - galerie en beeldentuin

  Oostergemstraat 7A

  9850 Merendree

  T. 09 / 371 82 21

  Hilde Van de Walle-Zonovergoten.jpg

  Hilde Van De Walle - 'Zonovergoten' 


   

  anndeman002.jpg

  Ann Deman

   

  catherinethiry008.jpg

  Catherine Thiry

 • Gent: Provincie reikt cultuurprijzen 2011 uit in NTGent

   

  Uitreiking cultuurprijzen Provincie Oost-Vlaanderen 2011

  op dinsdag 15 mei 2012

  Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor cultuur, deelt namens de deputatie mee dat op dinsdag 15 mei 2012 om 20 uur het provinciebestuur Oost-Vlaanderen in de schouwburg van NTGent, Sint-Baafsplein 17, de cultuurprijzen van de Provincie Oost-Vlaanderen 2011 uitreikt.

  Er worden 8 prijzen toegekend aan volgende laureaten, die elk in hun genre, sector of vakgebied door de verschillende jury's werden opgemerkt:

  Pepijn Lievens: prijs voor toneel voor Tocht

  Frederik Buylaert: prijs voor geschiedenis voor Eeuwen van ambitie. De adel in laatmiddeleeuws Vlaanderen

  Lies Van Gasse: prijs voor poëzie voor Brak de waterdrager

  Albert Vervaet: prijs voor heemkunde voor De kerk van Zaffelare. Acht eeuwen dorpsgeschiedenis

  Crepain Binst Architecture: prijs voor architectuur voor het schoolgebouw van de Arteveldehogeschool, Voetweg - Kantienberg, in Gent

  Hugo De Vos: prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

  Filip Berte: prijs voor beeldende kunst

  Frank Nuyts: prijs voor nieuwe muziek voor Middle East

  Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor cultuur, houdt de huldigingstoespraak en reikt de prijzen uit. Griet Pauwels presenteert de laureaten en hun bekroonde werken. 

   

  NTGent_03.jpg

  Waar? NTGent - met dank aan de Provincie Oost-Vlaanderen

  Wanneer? 15 mei 2012 om 20 u

 • DEINZE - Koen VANMECHELEN in MuDeL tot 19 augustus 2012


  'The Cosmopolitan Chicken' vs 'Canteclaer'


  Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Canteclaerstoet loopt in het museum een expositie met werk van Koen Vanmechelen.
  Deze internationaal gerenommeerde, hedendaagse kunstenaar bouwde zijn oeuvre uit rond het thema van de kip en is dus de uitgelezen persoon om in het kader van Canteclaer in Deinze zijn werk te tonen. 

   

  Al meer dan 10 jaar werkt Koen Vanmechelen aan het gigantische 'The Cosmopolitan Chicken Project'.

  Nationale en regionale kippenrassen kruist hij tot multiculturele bastaards, een plan dat uiteindelijk de ’ultieme hybride kip‘ moet voortbrengen.
  Vanmechelen snijdt hiermee vele actuele maatschappelijke thema‘s aan: niet alleen de meest voor de hand liggende zoals genetische manipulatie en klonen, maar ook globalisatie, identiteit en multiculturaliteit.

  Met zijn werk balanceert Vanmechelen op de grens tussen kunst en wetenschap; ook het eredoctoraat dat hij in 2010 aan de Universiteit van Hasselt ontving, getuigt hiervan.

  De tentoonstelling brengt een unieke mix van schilderijen, tekeningen, video‘s en installaties met de kip als centrale onderwerp.

  Info: 

   

  Museum van Deinze en de Leiestreek

   

  Conservator Trui Galle

   

  L. Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze

   

  Tel. 09 381 96 70

   

  Fax 09 381 96 79 

   

  museum@deinze.be

   

  www.museumdeinze.be

   

   

  Koen Vanmechelen.jpg

  'Symbiosis' (2008) - foto credits Koen Vanmechelen
  (met dank aan MuDeL) 


   

   

   

 • Gent: Dansstudio EDG brengt ballet en dance in Scala


  Elisabeth De Groote is een getogen Latemse maar studeerde jarenlang in Engeland.
  Na een vijfjarige danscarrière koos ze in 2010 voor danspedagogie en leidt ze sindsdien haar eigen dansstudio aan de Latemstraat 50 waar jong en oud terecht kan voor klassieke en moderne dans.

  Elisabeth De Groote is geboren te Gent in 1985 en was sinds haar zesde gepassioneerd door dans en ballet.Ze kreeg haar opleiding aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen.

  Op 15-jarige leeftijd vervolgde ze haar professionele dansopleiding aan ‘Tring Park, School for the Performing Arts’ in Londen, en aan ‘Kate Simmons Dance Ltd’ te Manchester, Engeland.

  Tijdens haar studies nam ze ook vaak deel aan internationale competities, workshops en dansstages. Zo heeft zij ook met heel wat gerenommeerde leraars gewerkt, oa. Frederic Olivieri; The Balletboyz; Irek Mukhamedov; Noëlla Pontois; Robert Denvers; Maina Gielgud; Jean-Marc Marquerol; Fabrice Maufrais; Aimé De Lignière…

   Pilates coach Ingrid Lootvoet trainde haar jarenlang in de Pilatesmethode.
  In 2005 studeerde Elisabeth af met verschillende dansdiplomas waarvan o.a 3 lerarendiplomas, allen goedgekeurd door de I.S.T.D (Imperial Society of Teachers of Dancing – www.istd.org ).

  Ze begon haar professionele carrière als danseres voor de Portugese moderne Compagnie CéDéCé met Graça Bessa en Antonio Rodriguez als artistieke begeleiders. In 2006 startte ze als danser voor Costa cruises en werd al snel gepromoveerd tot “Dance Captain” en “Production Manager”.

  Ze beeïndigde haar laatste contract in juni 2010 en besloot terug naar haar roots te kmen na een afwezigheid van 10 jaar.

  Op 12 en 13 mei 2012 komt de studio voor het eerst in het Gentse Scala theater naar het grote publiek met een eerste dansvoorstelling: 'The four seasons & Showtime'.

  The Four Seasons is het Klassieke deel van het optreden, gevolgd door Showtime waar de leerlingen een mix van jazz, tap en moderne dans brengen.

  Tickets:  via de dansstudio of in het Scala theater zelf.

  Prijs:  €12.5 voor volwassenen en €10 voor kinderen t.e.m. 12 jaar.

  Alle informatie: mailen naar: dansstudio.edg@gmail.com

   

  elisabeth de groote.jpg

 • ANTWERPEN: Line Mertens uit Lier wint text on stage wedstrijd van Frappant TXT

   

                                                             

  “Ik ben slechts een paar dijen, met hier en daar een tiet"


  Line Mertens uit Lier wint text on stage wedstrijd van Frappant TXT

  ________________________________________

   

  In bibliotheek Permeke in Antwerpen vond op 27 april de 3de editie van Frappant TXT plaats.
  Deze text on stage wedstrijd van het Antwerpse provinciebestuur in samenwerking met Creatief Schrijven vzw spoort jongeren aan te schrijven en geeft hen bovendien podiumkansen. Winnares Line Mertens overtuigde de vierkoppige jury met haar uitdagende tekst over seks en Schopenhauer. De tweede plaats ging naar Carmien Michels en de derde prijs werd overhandigd aan Daphné Verhelst.

   Met een boeiende mix van aansprekende performances en intrigerende teksten pakten de acht finalisten de meer dan 200 toeschouwers in. De vakjury bestond uit  auteur Thomas Blondeau, acteur-regisseur Stefan Perceval, uitgever Rudy Vanschoonbeek en dichteres Maud Vanhauwaert (winnaar Frappant TXT 2010). Zij moesten tijdens de finale een keuze maken tussen vrouwelijke titanen, die het beste van zichzelf gaven.

  Gedeputeerde voor cultuur en bibliotheken Peter Bellens was terecht trots op het schrijftalent van jongeren in de provincie Antwerpen: “De enorm creatieve manier waarop heel wat jong talent speelt met taal en literatuur was opmerkelijk. Ik ben er zeker van dat deze jongeren een mooie toekomst te wachten staat,” aldus Peter Bellens.

  Uiteraard kan er maar één de winnaar zijn. Line Mertens, een twintigjarige studente Taal- en letterkunde uit Lier ging met de hoofdprijs aan de haal. Dit was een KBC cheque ter waarde van 1200 euro, een optreden op het Felix Poetry Festival en een publicatie in het tijdschrift Deus ex Machina.

  De Lierse winnares won met een navrant tot de verbeelding sprekende tekst over seks en Schopenhauer, die ook bij herlezing tot de verbeelding zal blijven spreken. "Ik ben slechts een paar dijen, met hier en daar een tiet," aldus Line op het podium van de finale.
  De naturel van letters en liveshow frappeerde publiek én jury. Line is gepassioneerd door schrijven en performen en hoopt dat Frappant TXT deuren zal openen.

   Ook de twee andere finalisten werden in de bloemetjes gezet. Hoewel zij net naast de hoofdprijs grepen, gingen ze ook naar huis met een mooie geldsom.
  Carmien Michels was de tweede en kreeg 800 euro. Daphné Verhelst eindigde derde en ontving 500 euro.

  Meer informatie over deze wedstrijd is te vinden op http://www.frappanttxt.be/

  FrappantTXTfinale.jpg

  De laureaten, foto door Thomas Verfaille