• GENT - MSK brengt ons naar het MODERNISME

  MODERNISME

  Van 02.03.2013 – 30.06.2013 brengt het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) de tentoonstelling Modernisme: Belgische abstracte kunst en Europa (1912-1930).

  In de eerste plaats sluit de expositie aan bij de tentoonstelling Vlaams expressionisme in een Europese context 1900-1930, waarmee het MSK in 1990 voor het eerst de internationale verbanden tussen het expressionisme in Vlaanderen en de moderne kunst in Europa onderzocht.

   Belgisch modernisme: De Belgische abstracte kunst en Europa (1912-1930) toont de abstracte tegenbeweging in deze periode in een internationaal perspectief.
  De tentoonstelling focust op de diverse uitingen van abstractie waar Belgische kunstenaars zich voor korte of langere tijd lieten op voorstaan.
  Om de Belgische historische avant-garde te illustreren komen naast beeldende kunst ook architectuur, toegepaste kunst, typografie, fotografie, film, muziek, literatuur en theater aan bod.

  Speciale aandacht gaat verder uit naar de wisselwerking tussen beeldende kunst enerzijds, en literatuur, muziek en theater anderzijds.

  Het onlosmakelijke verband tussen de verschillende kunsten kwam ten volle tot uiting in de kring ‘La Lanterne Sourde’, waarin de schrijver-dichters Pierre Bourgeois en Paul Van Ostaijen tentoonstellingen van moderne kunst organiseerden.
  Een ander voorbeeld was het samenwerkingsverband tussen de gebroeders Pierre en Victor Bourgeois, de componist Georges Monier en de beeldende kunstenaars Pierre-Louis Flouquet en Karel Maes voor het tijdschrift ‘7Arts’.

   Uit ‘7Arts’ ontsprong dan weer de groep’ L’Assaut’, die vooral op gebied van de podiumkunsten actief was, maar die evengoed in Milaan en Parijs tentoonstellingen organiseerde met het werk van onder meer Flouquet, Jean-Jacques Gailliard en Servranckx.
  Maes en Servranckx hadden sterke banden met theater, waarvoor ze als grafisch vormgever en decorontwerper actief waren.
  Baugniet en Magritte ontwierpen dan weer affiches, decors en kostuums voor het theatergezelschap Le Groupe Libre...

  Alle info:

  http://www.mskgent.be/nl/info

   

  msk_gent.jpg  MODERNISME.jpg

   

 • Sint-Martens-Latem - In memoriam kunstschilder JEF WAUTERS

  Kunstschilder JEF WAUTERS, de epicurist van de ziel, overleed te Roeselare op 19 februari 2013. Vandaag 23 februari nam Sint-Martens-Latem in de Deurlese Ste-Aldegondiskerk afscheid van deze minzame, wat teruggetrokken kunstenaar die de kunstliefhebber een indrukwekkend kunstpalmares met zeer gevarieerde themathiek en een hem eigen en typische schriftuur nalaat.

  Zowat 15 jaar geleden schreef ik onderstaande tekst voor de periodiek Promenade en met een uittreksel uit deze reportage wil ik passend afscheid nemen van een goede vriend en veelzijdig artiest:

  “...Ontroerende, expressieve kinderkopjes, verveelde strenge rechters, statige bisschoppen, sfeervolle strandcabines, fleurige boeketten, swingende muzikanten, carnaval in Venetië en de frele schoonheid van zijn lievelingsbloem,de Iris, zijn zowat de themas die de Deurlese schilder heilig zijn. Met een precieze, soms hyperrealistische benadering brengt hij zijn passie voor dit laatste thema op het canvas. Jef Wauters is van alle markten thuis. Zijn schetsen, aquarellen en zelfs de aanzet van een schilderij in wording benadrukken de maturiteit van de meester.

  Honderden penselen, kleurrijke paletten, netjes gereinigde paletmessen, zijn verzameling zeldzame jazz- en bluesschijfjes brengen een unieke sfeer in zijn gezellig atelier, waar een muurbrede glazen schuifdeur uitkijkt op zijn met zorg onderhouden Irisperken.

  Kunstschilder Jef Wauters werd op 26 februari 1927 geboren te Mariakerke als zoon van een Gents schoenenfabrikant. Nu is hij één der bekendste en meest gegeerde hedendaagse Latemse schilders in het buitenland.

  Wauters is een productief kunstenaar, maar zeker geen veelschilder. Wat hem vooral beroert is het picturaal veruiterlijken van het innerlijke van de mens, de eenvoud van een strandhuisje of het majestueuze van de Italiaanse architectuur en de onbeschrijfelijke sfeer van het carnaval in Venetië.

  Latemse schilder is echter een titel die de artiest Jef Wauters schuwt. Met alle respect voor zij die hem in Latem en Deurle voorafgingen op gebied van beeldende kunst wil hij zich niet in het keurslijf van één of ander "-isme" laten snoeren, hij is wie hij is : Jef Wauters, kunstschilder en levenskunstenaar of zoals wijlen Professor Kluyskens van hem zei : <de hyperrealist van de ziel, want lang voor het woord hyperrealisme werd uitgesproken, had hij, Jef Wauters, zijn ware essentie en betekenis benaderd.>..."

  Ik hoop Jef, waar je momenteel ook moge wezen, dat je er rust en vriendschap vindt, een vriendschap die jij spontaan en gul aan ons kunstliefhebbers en recensenten gegeven hebt.

   

  jef wauters.JPG

 • GENT-ZWIJNAARDE: WERELDEXPO GENT 1913 IN 100 BEELDEN

  De Wereldtentoonstelling van 1913 in 100 beelden

  TENTOONSTELLING

  Aan de hand van souvenirs, digitale presentaties en een honderdtal uitvergrote foto’s worden de belangrijkste attracties van de Wereldexpo in Gent getoond zoals ze door uw grootouders wellicht werden bewonderd. Deze expo vond 100 jaar geleden plaats op terreinen die nu worden ingenomen door het Citadelpark, het Miljoenenkwartier, Sint-Pieters-Aalst en de Universitaire Campus aan De Sterre.

  Het woonzorgcentrum Zonnebloem van het OCMW Gent organiseert als eerste in dit jubileumjaar een tentoonstelling over de Gentse Wereldexpo die 100 jaar geleden plaatsvond.
  Tot en met 20 april kunnen bezoekers er een digitale wandeling maken door de expo van 1913 en aan de hand van uitvergrote postkaarten en posters de sfeer van toen herbeleven.

  100 jaar geleden organiseerde Gent een internationale wereldtentoonstelling.
  Het evenement vond plaats van april tot november 1913 op een 120 ha groot terrein tussen de Charles de Kerchovelaan en de De Pintelaan.
  Het Citadelpark werd omgebouwd tot een attractiepark.
   In totaal kwamen er bijna 10 miljoen bezoekers op af.

  Dat een woonzorgcentrum hierover een tentoonstelling organiseert, lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar dat is het niet.
  Woonzorgcentrum Zonnebloem heeft de naam van tentoonstellingen te houden, zoals de kunstexpo ‘Vogels over de vloer’ of de twee tentoonstellingen over de Tour de France.
   Dit jaar passeert de Gentse Zesdaagse de revue.

  Herinneringen

  Deze tentoonstelling is ook een geknipt reminiscentieproject voor de bewoners van Zonnebloem. Voor velen behoort de Wereldexpo van 1913 tot de kinderverhalen uit hun jeugd.
   Daar werd  ’s avonds bij hen thuis aan tafel veel over verteld.
  Het woonzorgcentrum maakt zich sterk dat de tentoonstelling ook bij dementerende bewoners ongetwijfeld herinneringen zal oproepen. En zo kunnen mensen uit hun omgeving weer een manier vinden om beter met hen te communiceren.'

  Wanneer?

  Nog tot 20/04/13 open alle dagen van 10 tot 19 uur

  Waar?

  wzc Zonnebloem

  Hutsepotstraat 29, 9052 Zwijnaarde

  Toegang? Gratis

  Organisatie?

  OCMW Gent

  Contact?

  geert.vanhooren@ocmwgent.be

  Tel.+32 9 2417843

  Wanneer?

  De tentoonstelling in woonzorgcentrum Zonnebloem loopt tot en met zaterdag  20 april 2013, en kan elke dag worden bezocht tussen 10 en 19 uur.

  Ze staat opgesteld in de gemeenschappelijke ruimtes (ingang, cafetaria, gang, vergaderzaal) op de gelijkvloerse verdieping van het centrum. 

  gent zuid expo13.jpg

  gent zuidstation 3.jpg

  zonnebloem.JPG


 • GENT - Retrospectieve Harold Van de Perre in Caermersklooster

  Harold Van de Perre

  TENTOONSTELLING, MEERDERE KUNSTVORMEN

  Het oeuvre van Harold Van de Perre kenmerkt zich door een grote verscheidenheid: krachtige figuratieve tekeningen op grote formaten; tedere, diffuse landschapsaquarellen; pastels die in hun vol kleurengebruik olieverven aankondigen; monumentale glasraamcreaties in een rijke, persoonlijke glasraamtaal.

  Overzichtstentoonstelling

  Het oeuvre van Harold Van de Perre kenmerkt zich door een grote verscheidenheid: krachtige tekeningen op grote formaten, diffuse tedere aquarellen, kleurrijke pastels die olieverven aankondigen, monumentale glasraamcreaties waarin hij op zoek gaat naar een rijke, persoonlijke glasraamtaal en daarnaast de leraar, de pedagoog en de auteur van kunstboeken en internationaal bekroonde kunstfilms over het universele driespan: Van Eyck/ Bruegel/ Rubens.
  Deze verscheidenheid toont een merkwaardige veelzijdigheid als de voor- en de keerzijde van een rijke artistieke persoonlijkheid.
   In dit alles zoekt Van de Perre nooit naar 'het nieuwe om het nieuwe' maar wil hij alleen maar zijn wie hij is, een kunstenaar die zoals Gaston Durnez betoogt: 'werkt voor het heden, denkend aan de toekomst, in harmonie met het verleden'.

  Tekeningen

  In de figuur en het landschap zoekt Van de Perre geenszins sentimentaliteit en anekdotiek, maar de monumentaliteit en het licht.
  Zijn inspiratiebronnen bevinden zich in zijn nabije leefomgeving 'omdat het leven zich elke dag vernieuwt in levende almaar wisselende schoonheid die ons op overweldigende wijze omringt'.

   

  Aquarellen

  'Aquarelleren is schaatsen op water'. In dat vliesdunne onvoorspelbare medium weet de aquarelschilder berekening en toeval intuïtief te verbinden.
   Het resultaat is dan ook een embryonaal gebeuren, een geboorte-nog-bezig, een samenvatting vooraf van een schilderij of een symfonie.

  Pastel en olieverf

  Pastel is voor Van de Perre laveren tussen aquarel en olieverf. In deze rijkste van alle materies kan men tekening, aquarel en pastel samenvatten: transparant en dekkend, zwevend en tactiel, plamurende en metselend; of 'als een tekenaar uit de losse pols toetsend in het donkerste diep naast het heftigste licht.'

  Glasramen

  'Glasraam is als orgelklank: monumentaal en groots als een kerkgebouw'. In ieder glasraam - figuratief of abstract – streeft Van de Perre naar een eigen glasraamtaal waarin hij het glorieuze van het middeleeuwse glasraam probeer te vertalen in zijn moderne vormgeving, 'als de dienaar van het spel van het LICHT dat het glasraam doorstraalt'.

  Kunstboeken

  'Rubens, profeet van moderne kunst';

  'Het Lam Gods, het mysterie schoonheid';

  'Bruegel, ziener voor alle tijden';

  Van de Perre sleurt ons mee in zijn emotionele deliriums die aan het werk en aan de iconografische aspecten een dimensie geven waartoe weinig kunsthistorici in staat zijn.

  'Zijn Lam Gods boek is een wedersamenstelling van een groot imaginair museum', citeert.J.L.Canard Enchaïné in Parijs (1996).

  Kunstfilms

  De films van Harold van de Perre zijn internationaal bekroond.

  'Het Lam Gods, het mysterie Schoonheid' kreeg de Grote Urtiprijs te Monte Carlo (1990);

  'Bruegel, ziener voor alle tijden' ontving de Grote Abeprize te Tokio (1991);

  'Rubens, synthes van het klassieke, profeet van het moderne' werd onderscheiden met de Unescoprijs educatieve kunstfilm. Parijs (1992).

  Deze kunstfilms zijn geen kunsthistorische verhalen.Het zijn ontdekkingsreizen waarbij de toeschouwer zich rekenschap geeft van de diepere krachten eigen aan de Kunst met een grote K.

  Anthony M.Roland in London verwoordt het in 1992 als volgt:

  'Harold Van de Perre is zo één met zijn onderwerp dat hijzelf geheel verdwijnt.
  Enkel Van Eyck, Bruegel en Rubens zijn aanwezig zoals ze nog nooit eerder zichtbaar waren'.

  Wanneer?

  van 08/02/tot 13/03/2013

  Waar?

  Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster

  Vrouwebroersstraat 6, 9000 Gent

  Prijs? Gratis

  Contact:

  caermersklooster@oost-vlaanderen.be

  Tel. +32 9 269 29 10

  www.caermersklooster.be

   

  harild van der perre folder_bijgesneden.jpg

 • GENT - MIAT, EXPO 'BETEGELD EN GEVLOERD'

  DE BELGISCHE TEGELINDUSTRIE VAN ART NOUVEAU TOT SEVENTIES

   

  Belgische tegelbedrijven kenden in de 20ste eeuw faam in binnen- en buitenland.
  Bedrijven als Boch Frères, Gilliot en Maison Helman waren toonaangevend.

  Het grote succes van de vloer- en wandtegel is te danken aan prachtige realisaties in art nouveau, van ingenieuze geometrische patronen en sierlijke bloemen tot verfijnde, kleurrijke tegeltableaus.
  Ze werden op maat gemaakt en ontworpen door decorateliers of vooraanstaande kunstenaars en sierden gevels, interieurs en handelszaken. Herontdek deze verloren erfgoedparel!

  Naast prachtige tegelpanelen zie je ook het productieproces en de werkomstandigheden in de tegelfabrieken.

  Voor het eerst zijn deze unieke tegeltableaus te bewonderen in België. Mis dit niet!
  Ook zelf kan je meebouwen aan een groot tegelpaneel.
  Voor kinderen is er een parcours op maat met een doe-blaadje!

  Reserveer een rondleiding met gids. Of boek een arrangement met je groep, inclusief tentoonstellingsbezoek en een stadswandeling langs prachtige huizen in Gent met verborgen tegeltableaus.

  Ontdek ook de fiets- en wandeltocht 'Tegels in gevels'.
   Geen eigen fiets bij? Aan het MIAT kan je een fiets huren voor € 9/dag (+ € 30 waarborg).

  Naar aanleiding van deze tentoonstelling geeft Stichting Kunstboek een prachtig boek uit op tegelformaat! Te koop in de museumshop en de boekhandel!

  PRIJZEN

  Tentoonstellingstoegang:

  € 5 /persoon, red. € 3,75, 19 tot 25 j. € 1, - 19 j gratis

  Rondleiding:
   
  € 80 per gids + € 3,75/persoon (vanaf 15 pers.), geldig voor 25 personen

  Arrangement (wandeling met gids + expo met gids): € 160 + € 3,75/persoon (vanaf 15 pers.)

  Waar?

   MIAT, Minnemeers 9, 9000 Gent, T +32(0)9 269 42 00, F:+32(0)9 233 07 39

  Wanneer?

  Nog tot 10 maart 2013, elke dag open van 10 tot 18 uur, behalve op maandag.

  betegeld.jpg


 • DEINZE- DE KRONIEK VAN 4 GENERATIES FOTOGRAFIE

  STUDIO CLAERHOUT

  KRONIEK VAN EEN FOTOGRAFENGESLACHT 1895-...

   

  Tentoonstelling: 16 februari - 21 april 2013

   

  Het fotografengeslacht Claerhout was in Deinze en ver daarbuiten één van de pioniers van de fotografie. Het Museum van Deinze en de Leiestreek brengt hulde aan Henri Speeckaert en aan Gustaef, Abel en Eric Claerhout, die samen meer dan honderd jaar geheugen van stad en streek op de pellicule vereeuwigden. Een tentoonstelling die loopt van de start van de analoge opname over documentaire fotografie tot artistieke reproducties. Een fascinerende reis!

   

  Het verhaal start bij Henri Speeckaert (°1875-1945) die aan de wieg staat van de Claerhout-fotografie.
   Eén van zijn allereerste fotografische experimenten is “Zicht langs de Leie te Olsene”, een uitzonderlijk geslaagde artistieke getuigenis van de toenmalige Leiestreek. In 1900 wijdt hij zijn vroegere vriend en schoonbroer Gustaef Claerhout in in het ambacht en deze laatste ruilt zijn ambacht als bakker voor de artistieke kwaliteiten die men aan ‘den photograaf’ toeschrijft. In zijn tuin bouwt hij een daglichtstudio om zich volledig aan portret- en familiefotografie te wijden.
  Zijn zoon Abel Claerhout zet ‘het metier’ verder en zoekt net als zijn vader in het culturele leven van de stad Deinze kunstzinnige uitingen zoals toneelspelen, grimeren, decorontwerpen en musiceren. Via zijn interessegebied legt hij frequent het Deinse verenigingsleven op de gevoelige plaat vast.
   Ook bij Eric Claerhout staat van bij de start de portretfotografie centraal. Vele “prominenten” uit de wereld van de cultuur, magistratuur, politiek en wetenschap worden door hem vereeuwigd. Begin 1960 beslist Eric om zich vooral de reclamefotografie eigen te maken. Hij is het die de industriële fotografie en reportages in opdracht ten volle zal ontplooien en tot bloei brengen. Door voor andere publiciteitsbureaus te hebben gewerkt, weet hij precies hoe brochures, folders, logo’s, vouwbladen, kalenders, enz. moeten ontworpen worden. Met deze reclamefotografie vormt hij de aanzet van de ontwikkeling van Studio Claerhout, een communicatiehuis dat tegenwoordig nog elke dag groeit en met de blik op de toekomst het digitale tijdperk mee vormgeeft.

  Door deze vier generaties met hun specifieke kenmerken te belichten, brengt de tentoonstelling een boeiend beeldverhaal van analoge tot digitale fotografie, van daglichtstudio onder de pannen en de eerste elektrische studio in de streek tot de elektronische flitsstudio, van zwart-wit naar kleur. De expositie wordt verrijkt met tal van voorwerpen zoals oude camera’s, een retoucheerpupiter, een studioachtergrond, een winkeltoonbank, een reiscamera, lampen, en veel meer waarbij elk voorwerp binnen zijn historische context wordt geplaatst en gekaderd. Ook op educatief vlak is het een tentoonstelling waar vanalles uit te ontdekken en leren valt!

  Practisch

  Museum van Deinze en de Leiestreek

  Lucien Matthyslaan 3/5, Deinze

  T. 09381 96 70

  museum@deinze.be

  Interessante link:
  http://historiek.studioclaerhout.be

   

  claerhout.jpg